Gallery

I våra inredningsuppdrag arbetar vi ofta  med kurering och inköp av konst - Detaljerna som sätter tonen och väcker inspiration.    


Vi driver pocketgalleriet - KAMI Gallery i lokalen på Birger Jarlsgatan 81 där vi har förmånen att visa upp alster av de konstnärer och kreatörer vi arbetar med. Öppna inbjudningar till vernissage hittar du på vår instagram. 

6
4
5
1
2
3

SARA OCKLIND

Förnimmelse vid Playa del Trigo


Utställningen tar betraktaren på en resa genom olika rumsliga och emotionella landskap. Med installation, collage och skulptur skapas en dialog mellan det materiella och det immateriella, mellan det hårda och det sublima. Utställningen är en sammanvävning av nya och äldre verk som tar sig i huvudpunkt från ett konst residency på La gomera under 2023.


Sara Ockling förr 1984 är konstnär och arkitekt utbildad vid Lunds univeritet, Edinburgh College of Art och Konstfack.https://www.saraocklindstudio.com/


15.5.2024 - 2.8.2024LOVISA HENOCH

Jag minns att en gång fanns det en skog, en pappa, en pojke och allt däremellan.


Utställningen utforskar relationen mellan generationer, platser och minnen. Lovisa intresserar sig för hur vi alla är en del av vårt förflutna och för saknaden vi kan känna efter det som en gång var. 


Genom hennes alster ämnar hon att skapa en bro mellan nuet och hennes förflutna. Mellan bortgångna släktingar och sina barn. Människor som står henne nära men som aldrig fick mötas. Går det att bygga en relation med någon som inte längre lever?


Eva Lovisa Henoch, född 1980, är en svensk konstnär verksam i Stockholm utbildad vid Konstfack. Hon arbetar i en berättande kontext med främst teckning. 


13.3.2024 - 13.5.2024


11
14
13
12