Granängstorget Kv C
kvc plan
rendering 1
kvc bild 2
kvc bild 1

Granängstorget Kv C

Status

Pågående

Storlek

4500 kvm

Kategori

Bostäder

År

2020 - Pågående

Granängstorget består idag till stor del av parkering och trafikytor. Genom
en förtätning av området möjliggörs ett nytt torg där Kvarter C utgör en viktig komponent med 95 st studiolägenheter i form av ettor och tvåor. Exteriören har drag av klassisk stenstadsarkitektur men i val av byggnadsmaterial som sockelns blanka klinker och fasadens betongelement framgår det att detta är en byggnad av idag.