Kv Jakob Mindre
9ec342e7f80771e6
JM5 1
JM5 2
Jakob Mindre 2
Jakob Mindre 1

Kv Jakob Mindre

Status

Färdigställt

Storlek

420 kvm

Kategori

Ombyggnation

Hyresgästanpassning

År

2022 - 2023

Hyresgästanpassning för nyetablerad portugisisk restaurang i Axfast 1880-talsfastighet intill Operan. Vi har ansvarat för att ta fram bygghandlingar och utreda möjliga ombyggnationer med hänsyn till konstruktion, tillgänglighet, VA-möjligheter samt antikvariska detaljer.