Industri Odenslunda
Odenslunda Image 2_L
Odenslunda Image 1_L
Plan OL

Industri Odenslunda

Status

Pågående

Storlek

7 500 kvm

Kategori

Industri & logistik

Ombyggnad

År

2021 - pågående

På en 15 000 m2 industrifastighet med befintlig bebyggelse, rivs större delen av byggnaderna, en byggnad byggs om, och två nya byggnader byggs till. Byggnaderna förbereds för att inrymma 4 st hyresgäster med separata logistiklösningar. Den gröna kulören håller ihop den nya och gamla bebyggelsen.